Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama (MSDS)

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek işçi ve işyeri ile ilgili sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanan işçiyi doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS Formu) denir.

Birçok kimyasal günümüzde endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kimyasallar yapıları gereği çoğunlukla toksik, korozif ve kolay alev alabilme gibi özellik taşımaktadır. Ancak risk taşıyan özellikleri ile kullanımı ve depolanmalarında alınması gereken önlemler bilindiğinde güvenli bir şekilde kullanılabilmektedirler. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (Material Safety Data SheetMSDS) birçok ülkede tehlikeli ya da potansiyel anlamda tehlike taşıyan maddelerin güvenli kullanımları ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak için kullanılmaktadırlar. Bu nedenle MSDS (GBF- Güvenlik Bilgi Formu) çalışma ortamdaki kimyasal tehlike ve riskleri kontrol etmek amacı ile önemli bir rol oynamakta, adeta o kimyasalın bir prospektüsü niteliği taşımaktadır.

Ancak MSDS’lerde sağlanan bilgiler yeterli ve doğru bir şekilde hazırlanmaz, kullanıcıya yeterli bir şekilde bilgi vermez ise kullanan kişilerin can güvenliği ve kullanılan alanların emniyetini sağlamak olan asıl görevlerini yerine getiremezler. Bu nedenle MSDS diğer adı ile GBF lerin bu konuda ehil ve yetkin kişilerce hazırlanmaları gerekmektedir. Msds Hazırlayıcısı ünvanı yalnızca TSE tarafından verilen “MSDS Hazırlayıcısı Sertifikası” ile olmaktadır. bu sertifikayı almak ise ilgili dallarda mühendislik ve uzmanlık yapmış olmayı ve TSE tarafından açılan MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ VE SINAVINI geçmeyi ve TSE tarafından sertifikalandırılmayı gerektirir. Uzmanlık sertifikasını GBF (MSDS Formu) nu hazırlatmadan önce mutlaka inceleyiniz, ki ileriki aşamalarda rasgele hazırlanmamış olduğundan emin olabilesiniz.